Werkwijze:

 

Kennismaking/intake:

Na een eerste (telefonische) kennismaking, kan besloten worden om een coachingstraject te starten.

Hiervoor vind een intake plaats.

Voorafgaand aan het intake gesprek, stuur ik u een intakeformulier toe. Mocht dit vragen opleveren, neem dan gerust contact op.

Tijdens het intakegesprek gaan we samen de hulpvraag en het doel helder formuleren.

Tevens wordt daarin het verdere verloop van het traject besproken en afgestemd. Zoals de vermoedelijke duur van het traject en de tussentijdse evaluatie.

 

Mocht het van belang zijn voor het traject kan er tevens contact gelegd worden met school, voor een intake of een klasse observatie. 

 

NB: wanneer ouders gescheiden zijn, dient voorafgaand aan het traject van beide ouders schriftelijk toestemming te worden gegeven.

 

Individuele sessies:

De coachingssessies aansluiten bij het kind en zijn hulpvraag. De coachingssessies, bestaan uit verschillende werkvormen. Denk hierbij aan gesprekken, creatieve werkvormen met klei, verf, tekenen, visualisatie, rollenspellen, focussen, herkennen en omgaan met de verschillende emoties, Taal erbij, enz. 

 

Belangrijk is dat tijdens deze coachingssessies het kind zich vertrouwd voelt. Gedurende de sessie is het kind de leidraad. Dit kan ook betekenen dat een sessie korter kan duren wanneer bijv. de concentratie op is.

 

Tussentijds contact/bereikbaarheid:

Voor tussentijds contact, overleg of vragen ben ik bereikbaar per mail, of telefoon.

 

Evaluatie:

Na gemiddeld 4  a 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats. Hierin wordt het traject geëvalueerd en besproken of het traject afgesloten kan worden of er wellicht nog iets extra's nodig is.

 

Een traject gaan we met elkaar aan. Dit betekent dat ik ook bij u als ouders wil stil staan, bij wat u nodig heeft in deze situatie of om nieuwe vaardigheden te integreren thuis.